Perfil del Contractant

Si desitja accedir als processos de licitació de Pública de Desenvolupament Municipal SA ha d’accedir mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic i realitzar la cerca de l’organització contractant amb els següents filtres:

Altres entitats del sector públic -> Societats, fundacions i consorcis entitats locals ->Comunitat Valenciana->Altea -> Pública de Desenvolupament Municipal SA