Mantindre Altea Neta i salubre és cosa de tots”. Des de l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal informen dels horaris per a depositar el fem en els contenidors de la localitat en aquesta temporada estival. I és que segons expliquen “per molt que els operaris s’esforcen i es netegen tots els contenidors, si el fem està fermentant sota el sol durant tot el dia es genera un problema d’olors i salubritat que podem evitar”.

Per això des de la PDM han procedit a la renovació de tota la cartelleria dels contenidors i punts de recollida de fem perquè els veïns tinguen tota la informació de primera mà, amb diversos punts fonamentals per a mantindre Altea més neta:

-Respectar l’horari per a traure el fem ( a partir de les 20 h. de la nit i fins a les 00.00 hores, en horari d’estiu i les 18.00 h. de la vesprada en horari d’hivern). L’incompliment implicarà sancions de fins a 500 euros.

-Llançar el fem higiènicament en bosses ben lligades, amb la finalitat de no provocar males olors, ni molestar la resta de veïns, així com no emmagatzemar el fem fora dels contenidors.

-Col·laborar en la recollida selectiva de residus, depositant els diferents envasos, vidre, plàstic, cartons, etc. en el seu contenidor corresponent i comprimir-los al màxim, evitant així que els contenidors se saturen amb residus, especialment els d’envasos i cartó.

-No tirar electrodomèstics, matalassos, estris, mobles o productes contaminants. Existeix un Punt Net per a poder depositar-los.

-No abocar cendres en els contenidors ja que es genera un greu perill d’incendi.

Punt net

El punt net d’Altea es troba habilitat en la partida *Cap *Blanc. L’horari és de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h, i les vesprades de dilluns i dimecres de 15.30 a 18.30 h, per a facilitar que la ciutadania puga depositar els estris que no necessite en el punt net de la *PDM. Així mateix, també s’ofereix aquest servei els dissabtes i diumenges a demanda, és a dir, previ avís al telèfon 645 920 026 i d’aquesta manera poder acordar una hora aqueix mateix dia per a depositar els estris, mobles o restes de poda. Es tracta d’un servei totalment gratuït.

Punts negres

També s’ha renovat la cartelleria en els punts negres d’Altea, modernitzant el disseny per a fer-lo més visible davant els possibles infractors, que s’enfrontaran a sancions administratives. Finalment des de la *PDM es recorda la importància de “la

col·laboració i conscienciació ciutadana. És responsabilitat de tots evitar l’abandó, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residu. És imprescindible el civisme perquè puguem, entre tots, acabar amb els punts negres a Altea”.